CLARIN-LT komanda dalyvavo CLARIN-2020 metinėje konferencijoje

Šių metų CLARIN metinė konferencija vyko nuotoliniu būdu spalio 5-7 d. Iš Lietuvos kaip klausytojai ir pranešėjai dalyvavo 11 atstovų.

Į trečiosios konferencijos dienos programą buvo įtraukta nauja sesija – CLARIN in the Classroom.  Tai yra vartotojų įtraukimo grupės (ang. User Involvement) inicijuota veikla, jos tikslas – suburti dalytis patirtimi tuos dėstytojus, kurie mokydami aukštojoje mokykloje naudoja CLARIN išteklius ir įrankius.

https://www.clarin.eu/content/programme-clarin-annual-conference-2020#overview

Šioje naujoje sekcijoje VDU atstovės dr. Jurgita Vaičenonienė ir dr. Jolanta Kovalevskaitė pristatė naują išteklių – vienakalbį palyginamąjį lietuvių kalbos tekstyną ORVELIT. Šis išteklius yra įkeltas į saugyklą CLARIN-LT (https://clarin.vdu.lt/xmlui/handle/20.500.11821/40), todėl kviečiame Lietuvos ir užsienio tyrėjus naudoti naują medžiagą ir tyrimams, ir mokymui.

Konferencijoje organizuotame CLARIN Bazaar renginyje Lietuvos atstovai pristatė du pranešimus:

  • Erika Rimkutė, Loïc Boizou, Ieva Bumbulienė, Jolanta Kovalevskaitė, Jurgita Vaičenonienė – Arbitrary Collocations of Lithuanian: Identification, Description and Usage (ARKA)
  • Andrius Utka, Aivaras Rokas, Agnė Bielinskienė, Sigita Rackevičienė, Liudmila Mockienė, Marius Laurinaitis – Corpora for Cybersecurity Term Extraction Project
Illustration by Jolijn van Eenooghe. The picture licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Illustration by Jolijn van Eenooghe. The picture licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Skelbta Uncategorized

Parašykite komentarą