DUK

Ką  reiškia CLARIN?

„CLARIN“ yra anglų kalbos akronimas – Common LAnguage Resources and Technology INfrastructure.

Kaip CLARIN verčiama į lietuvių kalbą?

Bendroji kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra.

Kas yra CLARIN?

CLARIN yra infrastruktūra skirta humanitarinių ir socialinių mokslų specialistams. Šią infrastruktūrą sukūrė lingvistai ir informatikai, tačiau jos tikslas, kad ja naudotųsi visų disciplinų, tiriančių kalbą, mokslininkai ir visi kiti, kurie savo tyrimams taiko kalbų technologijas.

Kas yra CLARIN ERIC?

CLARIN ERIC yra šalių ir tarpvyriausybinių organizacijų konsorciumas, kuris dalyvauja ir prisideda prie CLARIN infrastruktūros vystymo. Centrinis CLARIN biuras koordinuoja CLARIN veiklą šalyse dalyvėse. ERIC – tai anglų kalbos akronimas European Research Infrastructure Consortium (Europos mokslo tyrimų infrastruktūros konsorciumas). ERIC – tai naujas Europos teisinis subjektas, kuris sukurtas specialiai tarptautinėms mokslo infrastruktūroms, tokioms kaip CLARIN. CLARIN – viena pirmųjų mokslo infrastruktūrų Europos Sąjungoje. ERIC konsorciume šalys yra atstovaujamos ministerijų ir finansavimo agentūrų.

Kas yra CLARIN-LT?

CLARIN-LT yra Lietuvos nacionalinis konsorciumas, kurį šiuo metu sudaro 3 universitetai: Vytauto Didžiojo universitetas (koordinatorius), Kauno technologijos universitetas, Vilniaus universitetas. CLARIN-LT konsorciumas buvo įkurtas 2015 m. kovo 31 d.

Kas yra CLARIN Generalinė Ansamblėja?

CLARIN Generalinė Ansamblėja (en. General Assembly, GA) yra vykdomasis CLARIN ERIC valdymo organas, kuris atstovauja visus CLARIN ERIC narius. Kiekvienas ansamblėjos narys turi po vieną balsą. Kiekvienas CLARIN narys nominuoja po vieną oficialų atstovą. Papildomai kiekvienas atstovas į Generalinės Ansamblėjos susitikimus gali įtraukti vieną ekspertą. Generalinė ansamblėja susirenka mažiausiai vieną kartą per metus. Apie CLARIN ERIC Generalinės ansamblėjos funkcijas daugiau skaitykite http://clarin.eu/governance/general-assembly.

Kur galima daugiau sužinoti apie CLARIN?

Daugiau apie CLARIN galima sužinoti clarin.eu portale. Jame taip pat galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (FAQ), taip pat informacijos apie kitų šalių konsorciumus, dokumentaciją ir prieigą prie kalbos išteklių.