DUK

Ką  reiškia CLARIN?

“CLARIN” yra anglų kalbos akronimas – Common LAnguage Resources and Technology INfrastructure.

Kaip CLARIN verčiama į lietuvių kalbą?

Bendroji kalbos išteklių ir technologijų infrastruktūra.

Kas yra CLARIN?

CLARIN yra infrastruktūra skirta humanitarinių ir socialinių mokslų specialistams. Šią infrastruktūrą sukūrė lingvistai ir informatikai, tačiau jos tikslas, kad ja naudotųsi visų disciplinų, tiriančių kalbą, mokslininkai ir visi kiti, kurie savo tyrimams taiko kalbų technologijas.

Kas yra CLARIN ERIC?

CLARIN ERIC yra šalių ir tarpvyriausybinių organizacijų konsorciumas, kuris dalyvauja ir prisideda prie CLARIN infrastruktūros vystymo. Centrinis CLARIN biuras koordinuoja CLARIN veiklą šalyse dalyvėse. ERIC – tai anglų kalbos akronimas European Research Infrastructure Consortium (Europos mokslo tyrimų infrastruktūros konsorciumas). ERIC – tai naujas Europos teisinis subjektas, kuris sukurtas specialiai tarptautinėms mokslo infrastruktūroms, tokioms kaip CLARIN. CLARIN – viena pirmųjų mokslo infrastruktūrų Europos Sąjungoje. ERIC konsorciume šalys yra atstovaujamos ministerijų ir finansavimo agentūrų.

Kas yra CLARIN-LT?

CLARIN-LT nacionalinis konsorciumas buvo įkurtas 2015 m. liepos mėnesį. Jį įkūrė trys universitetai : Vytauto Didžiojo universitetas (Kompiuterinės lingvistikos centras), Kauno technologijos universitetas and Vilniaus universitetas. 2020 m. balandžio 10 d. atnaujinta nacionalinio kalbos technologijų konsorciumo CLARIN-LT veiklos sutartis. Prie konsorciumo prisijungė du nauji nariai – Mykolo Riomerio universitetas ir Baltijos pažangių technologijų institutas, o 2021 m. ir  Klaipėdos universiteto Baltijos regiono archeologijos ir istorijos institutas. Šešių institucijų konsorciumo veiklas ir toliau koordinuoja VDU.

Kas yra CLARIN Generalinė Asamblėja?

CLARIN Generalinė Asamblėja (en. General Assembly, GA) yra vykdomasis CLARIN ERIC valdymo organas, kuris atstovauja visus CLARIN ERIC narius. Kiekvienas ansamblėjos narys turi po vieną balsą. Kiekvienas CLARIN narys nominuoja po vieną oficialų atstovą. Papildomai kiekvienas atstovas į Generalinės Asamblėjos susitikimus gali įtraukti vieną ekspertą. Generalinė asamblėja susirenka mažiausiai vieną kartą per metus. Apie CLARIN ERIC Generalinės asamblėjos funkcijas daugiau skaitykite http://clarin.eu/governance/general-assembly.

Kur galima daugiau sužinoti apie CLARIN?

Daugiau apie CLARIN galima sužinoti clarin.eu portale. Jame taip pat galima rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (FAQ), taip pat informacijos apie kitų šalių konsorciumus, dokumentaciją ir prieigą prie kalbos išteklių.

Kur yra Duomenų valdymo planas?

Duomenų valdymo planas (angl. Data management plan) yra projekto duomenų kaupimo, saugojimo ir jų prieinamumo dokumentas, kuriame nurodoma, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai; kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, jei tik nėra tam prieštaraujančių teisinių, etinių ar saugumo priežasčių; kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams; kokie standartiniai metaduomenys bus naudojami juos aprašant; kaip gauti duomenys bus tvarkomi ir atnaujinami; kurie duomenys bus skirti ilgalaikiam, o kurie – trumpalaikiam saugojimui, pastaruoju atveju nurodant kada ir kaip duomenys bus sunaikinami (Lietuvos mokslo taryba, 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2).