Blog Archives

CLARIN-LT organizuoja seminarą apie Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR)

40899487972_3a9f1414a2_z

2018 m. gruodžio 7 d., CLARIN-LT kartu su teisinių problemų komitetu (CLIC) organizuoja seminarą „Bendrojo duomenų apsaugos reglamento analizė – kaip atlikti humanitarinius ir socialinius mokslinius tyrimus“. Seminare Vilniuje dalyvaus daugiau nei 20 kviestinių dalyvių iš CLARIN centrų. Daugiau informacijos

Posted in Uncategorized

CLARIN-LT atstovai dalyvavo 2018 m. metinėje CLARIN konferencijoje

20181009_CLARIN-LT-2

2018 m. spalio 7-9 dienomis CLARIN-LT atstovai dalyvavo 2018 m. Metinėje CLARIN konferencijoje Pizoje. Lietuvos atstovai dalyvavo komitetų susitikimuose, pristatė du stendinius pranešimus doktorantų sesijoje ir CLARIN turguje (CLARIN BAZAAR).

Posted in Uncategorized

Tour de CLARIN: Lithuania

CLARIN konsorciumas turi iniciatyvą „Tour de CLARIN“, kurios tikslas yra visiems CLARIN nariams pristatyti šalis nares. Šiandien, pristatoma Lietuva ir CLARIN-LT. Susipažinkite su pristatymu https://www.clarin.eu/blog/tour-de-clarin-lithuania.

Posted in Uncategorized

Lietuvos tyrėjai dalyvavo CLARIN seminare Vienoje

Vasario 8-9 dienomis Vienoje, Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų atstovai dalyvavo seminare skirtame pristatyti CLARIN ERIC infrastruktūros siūlomus išteklius ir įrankius vertimo studijų srities tyrėjams ir praktikams. Daugiau informacijos apie seminarą galite rasti seminaro tinklalapyje: https://www.oeaw.ac.at/acdh/events/event-series/event-detail/article/clarin-workshop-call-for-participation/ Seminaro apibendrinimą galite rasti čia.

Posted in Uncategorized

Paskelbtas kvietimas į CLARIN-2018 metinę konferenciją

Kviečiame dalyvauti 6-oje CLARIN Metinėje konferencijoje, kuri vyks spalio 8-10 d., Pizoje, Italijoje. Daugiau informacijos konferencijos tinklalapyje: https://www.clarin.eu/event/2018/clarin-annual-conference-2018-pisa-italy

Posted in Uncategorized

CLARIN seminaras apie svetimosios kalbos besimokančiųjų tekstynus

Gruodžio 6-8 dienomis Geteborge, Vytauto Didžiojo universiteto tyrėja, Jūratė Ruzaitė, dalyvavo tarptautiniame seminare skirtame besimokančiųjų tekstynų, jų tyrimo įrankių ir metodų pristatymui. Daugiau informacijos apie seminarą galite rasti seminaro tinklalapyje: https://sweclarin.se/swe/workshop-interoperability-l2-resources-and-tools.

Posted in Uncategorized

CLARIN-LT nariai dalyvavo metinėje CLARIN ERIC konferencijoje

CLARIN-LT nariai – Rūta Petrauskaitė (Generalinės Ansamblėjos pirmininkė), Jurgita Vaičenonienė (nacionalinė koordinatorė), Jolanta Kovalevskaitė, Tomas Krilavičius ir Andrius Utka dalyvavo metinėje CLARIN ERIC konferencijoje, kuri vyko 2017 m. rugsėjo 17-20 d., Budapešte, Vengrijoje. Metiniame susitikime infrastruktūros komitetų posėdžiuose sprendžiami strateginiai klausimai, o mokslinėje

Posted in Uncategorized

Paskelbta „Socialinių medijų išteklių kūrimas ir naudojimas“ video medžiaga

Paskelbta CLARIN-PLUS seminaro video medžiaga, kuris vyko  2017 m. gegužės 18-19 d., Kaune. Daugiau informacijos rasite skyrelyje Renginiai.

Posted in Uncategorized

LINDAT/CLARIN infrastruktūroje jau prieinamas COST Action PARSEME bendros veiklos rezultatas

LINDAT/CLARIN infrastruktūroje jau prieinamas COST Action PARSEME bendros veiklos (shared-task) rezultatas – 18 kalbų anotuoti tekstynai (taip pat ir lietuvių), kuriuose sužymėti veiksmažodiniai stabilieji junginiai.  Oficiali prieigos nuoroda: https://lindat.mff.cuni.cz/repository/xmlui/handle/11372/LRT-2282 Prie bendros veiklos rengiant lietuvių kalbos anotuotą tekstyną prisidėjo CLARIN-LT konsorciumo nariai:

Posted in Uncategorized

CLARIN-LT atstovė dalyvavo CLARIN PLUS seminare Helsinkyje

Biželio 8-9 dienomis Helsinkyje, CLARIN-LT atstovė Jolanta Kovalevskaitė dalyvavo seminare skirtame naujiems vartotojams pritraukti. Daugiau informacijos apie seminarą galite rasti seminaro tinklalapyje (https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiEventClarinPlusWorkshop2017).

Posted in Uncategorized