Blog'o archyvas

CLARIN-LT on Facebook

You are welcome to like our Facebook page to keep up to date!

Skelbta Uncategorized

CLARIN-LT jau turi savo Facebook puslapį

CLARIN-LT jau turi savo Facebook puslapį. Kviečiame apsilankyti!

Skelbta Uncategorized

A New Resource for Lithuanian Collocation Teaching, Learning, and Translation

We are glad to present a new resource for Lithuanian collocation teaching, learning, and translation. Select the link below for more information:  https://www.clarin.eu/content/lithuanian-collocations-usage-teaching-learning-and-translation

Skelbta Uncategorized

Naujas išteklius kolokacijų mokymui, mokymuisi ir vertimui

Džiaugiamės galėdami pristatyti naują išteklių lietuvių kalbos kolokacijų mokymui(si) ir vertimui. Daugiau informacijos galite rasti paspaudę šią nuorodą: https://www.clarin.eu/content/lithuanian-collocations-usage-teaching-learning-and-translation

Skelbta Uncategorized

A New Keyboard Driver for macOS Users

We are glad to announce good news for macOS users:  a new a keyboard driver has been deposited to the CLARIN-LT repository. It allows you to easily type Lithuanian accented letters (not only in the Palemonas font), as well as

Skelbta Uncategorized

Klaviatūros tvarkyklė macOS vartotojams

Gera žinia macOS vartotojams – CLARIN-LT saugykloje atsirado lingvisto darbui pritaikyta klaviatūros tvarkyklė. Ji leidžia lengvai rinkti lietuviškas kirčiuotas raides (ne tik Palemono šriftu!), lenkų, vokiečių, rusų (pagal fonetinį skambesį), vokiečių, prancūzų, senąsias graikų kt. kalbų raides neišeinant iš lietuviškos

Skelbta Uncategorized

CLARIN Annual Conference 2022 in Prague

CLARIN Annual Conference 2022 will take place 10 October 2022 – 12 October 2022 in Prague. After two virtual conferences, this conference is finally returning to the traditional format. You can find more information about the conference here.

Skelbta Uncategorized

2022 m. CLARIN metinė konferencija Prahoje

2022 m. CLARIN metinė konferencija įvyks Prahoje spalio 10-12 dienomis. Po dviejų virtualių konferencijų (2020 ir 2021 metais) ši konferencija bus „gyva“. Daugiau informacijos apie konferenciją čia.

Skelbta Uncategorized

MRU Humanitarinių mokslų institutas organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją – LLODREAM2022

CLARIN-LT partneris, MR Humanitarinių mokslų institutas, organizuoja tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „LLOD technologijos kalbos duomenų analizei ir tvarkymui“ (LLOD approaches for language data research and management), kuri vyks 2022 m rugsėjo 21-22 d. Humanitarinių m. institute Mykolo Romerio universitete, Vilniuje.

Skelbta Uncategorized

LLODREAM2022- International Scientific Interdisciplinary Conference “LLOD approaches for language data research and management”

The Cost Action CA18209 NexusLinguarum (https://nexuslinguarum.eu) isglad to announce the International Scientific Interdisciplinary Conference  “LLOD approaches for language data research and management” – LLODREAM2022, addressing LLOD modeling, resources & interlinking in linguistics, humanities, social & life sciences, technology, and translation. (the

Skelbta Uncategorized