Vizitas Prahos LINDAT-CLARIN centre

2015 m. gruodžio 14 d. CLARIN-LT Centro atstovai Andrius Utka ir Darius Amilevičius lankėsi Prahoje  Formalios ir taikomosios lingvistikos Institute, kuriame veikia Čekijos nacionalinio konsorciumo Centras LINDAT-CLARIN (https://lindat.mff.cuni.cz/en/). Šis centras jau gavęs „Data Seal of Approval“ kokybės sertifikatą, CLARIN vertinimo komitetas jam suteikęs: 2013 m.  „B Centro“ ir 2015 m. „K (Knowledge Center for treebanking) Centro“ sertifikatus.

Vizito Prahoje metu:

1)  buvo užmegzti bendradarbiavimo ryšiai su LINDAT-CLARIN Centro administravimo ir vystymo komanda, kuriai vadovauja Jozef Mišutka ir Pavel Stranak,

2) buvo susiderinti LINDAT-CLARIN sukurtos programinės įrangos, skirtos CLARIN B tipo centrams, panaudojimo CLARIN-LT Centro vystymui teisiniai ir techniniai aspektai (įskaitant Čekijos kolegų vystomą Kontext, Tree Query programinę įrangą)

3) buvo susiderinti CLARIN B tipo centro vystymo, administravimo bei tinkamo pasirengimo sertifikavimui gerosios praktikos įsisavinimo 2016 m. bėgyje planai, kai VDU KLC jau turės veikiantį Centrą ir vyks jo vystymo darbai bei pasirengimas B tipo Centro sertifikavimui. Sertifikavimo procedūra planuojama 2016 m. pabaigoje.

Skelbta Uncategorized

Parašykite komentarą